Bang om toch een keer tegen de lamp te lopen en dat jouw ware identiteit, spion, bekend wordt? Betwijfel je of jouw opmerking over Erdogan op Facebook wel zo’n goed idee was? Oftewel, loop jij ook het risico om op een dag van je bed gelicht te worden, in een duister kamertje te worden gezet en aan een leugendetector te worden bevestigd? Gelukkig zijn hier de essentiële tips om de leugendetector te slim af te zijn!

De leugendetector, ook wel polygraaf genoemd, meet de reactie van het autonome zenuwstelsel. Hierbij wordt aangenomen dat elke emotioneel geladen prikkel leidt tot een reactie van het autonome zenuwstelsel. Wanneer men liegt, zal dit zorgen voor een heftigere reactie dan wanneer men de waarheid spreekt. Een leugendetector meet, terwijl vragen worden gesteld, verschillende lichamelijke reacties, zoals de buik- en borstademhaling, hartslag, bloeddruk en zweetreactie. Deze vragen zijn gerelateerde vragen en controlevragen. De controlevragen zijn emotioneel geladen vragen, zoals: ‘Heeft u ooit iets gestolen?’. Aangenomen wordt dat niemand deze vraag ontkennend kan beantwoorden zonder aan zijn eigen oprechtheid te twijfelen. Een onschuldige zal verhoudingsgewijs meer reageren op een controlevraag dan een gerelateerde vraag als: ‘Heeft u dit misdrijf gepleegd?’. Voor een schuldige zal het omgekeerde gelden.

Maar maak je geen zorgen, mocht je het tóch zo bont maken dat je een leugendetectortest moet doen én je hebt iets te verbergen, dan heb ik hier een aantal tips om de leugendetector te slim af te zijn.

In Ocean’s Thirteen verstopt één van de personages een punaise in zijn schoen wanneer hij een test moet ondergaan voor een sollicitatie. Tijdens de controlevragen duwt hij met zijn teen op de punaise, om zo te zorgen voor een heftigere lichamelijke reactie ten opzichte van de relevante vragen. Om dit te voorkomen wordt helaas vaak gevraagd om de schoenen uit te doen. Gelukkig zijn er ook andere manieren om de controlevragen te manipuleren. Onopvallend op de tong bijten is daar één van. Denken aan een stressvolle gebeurtenis of het oplossen van een moeilijke rekensom zal leiden tot een hogere bloeddruk en hartslag. Ook onregelmatig ademen tijdens controlevragen werkt. Zelfs het aanspannen van de kringspier heeft effect!

Denk vooruit. Bedenk van tevoren welke vragen er gesteld kunnen gaan worden en oefen door deze vragen thuis al door te nemen. Probeer hierbij een constante, rustige ademhaling te gebruiken. Zorg hierbij dat de ademhaling niet eventjes stokt bij de moeilijkste vragen.
De uitslag van een leugendetectortest mag op veel plekken in de wereld niet doorslaggevend zijn. Vaak zal ook een bekentenis of ander bewijs nodig zijn. De leugendetector wordt daarom vaak gebruikt om iemand onder druk te zetten. Ongeacht de resultaten van de test, die met deze geweldige tips altijd in jouw voordeel zal uitvallen, is de kans groot dat je te horen krijgt: ‘De leugendetector heeft uitgewezen dat je schuldig bent, dus je kan maar beter bekennen, om nog meer problemen te voorkomen’. But keep your mouth shut!