Normaal gesproken ben ik niet zo betrokken bij de politiek van ons land en de wereld. Het is niet dat het me niks interesseert, maar pure luiheid om me er eens goed in te verdiepen. Een paar dagen terug viel er een stempas op de mat. Waar was dit nou weer voor? ‘Iets met Oekraïne,’ zei mijn huisgenoot tegen mij. Ik wist hier vrij weinig vanaf, maar besloot mij er voor de verandering eens in te verdiepen. Waar gaat het over en wat wil ik stemmen? En doet mijn stem ertoe? Voor mezelf en voor anderen zoals ik, die eigenlijk geen flauw idee hebben wat ze met deze stemming aan moeten, zal ik op een rijtje zetten waar het om gaat en wat de afwegingen zijn.

Ik begon met verschillende mensen over het Oekraïne referendum te praten en het eerste punt waarop ik vastliep was dat deze stemming eigenlijk niet meer is dan een mening. De Nederlandse politiek wilde in eerste instantie akkoord gaan, maar iemand heeft dit referendum voor het volk erdoor gedrukt. Met andere woorden, wat wij ook zeggen, de regering kan doen wat zij zelf wil.

 

 

Wat houdt het verdrag in?
Kort gezegd is het doel van het verdrag om de handelsrelaties tussen de EU en Oekraïne te verdiepen en aan te moedigen en om de oostelijke grens van de EU stabieler te maken. Om dit te bereiken zijn de volgende belangrijke punten opgenomen in het verdrag:

  • Het verminderen of opheffen van import- en exporttarieven;
  • Samenwerking op vlak van het buitenlandse beleid en veiligheidsbeleid;
  • Duurzame ontwikkeling en stimulering van multilaterale relaties;
  • Het bestrijden van corruptie en georganiseerde criminaliteit;
  • Versterking van democratie en mensenrechten in Oekraïne, onder andere van LHBT (lesbisch/homo/bi/transgender) gemeenschappen;
  • Goed bestuur en rechtsorde;
  • Het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Er is dus geen sprake van lidmaatschap van de EU, hoewel dit in de toekomst wel gerealiseerd zou kunnen worden.

Ik weet niet of jullie hier veel wijzer van worden, maar ik vind dit persoonlijk nog vaag en ben niet thuis in de wereld van al die termen. Ik zal daarom uitleggen wat de voor- en tegenargumenten ten opzichte van het verdrag zijn, zodat het voor jullie en mezelf hopelijk een beetje duidelijk wordt.

 

Waarom zou je vóór stemmen?
Het verdrag zou zeer gunstig kunnen zijn voor Nederland, omdat het de handel met Oekraïne bevordert. Dit zal echter waarschijnlijk pas op de lange termijn te merken zijn. Oekraïne is momenteel vrij arm en er is dus nog veel ruimte voor economische groei. Als die plaatsvindt, zou het land een grote afzetmarkt kunnen vormen voor Nederland. Bedrijven kunnen zich daar vestigen of goederen naar exporteren. Ook voor Oekraïne is dit verdrag goed. Doordat handelsbarrières en importtarieven verdwijnen wordt de handel met de EU bevorderd. Sommige mensen hopen op een hervorming in Oekraïne, maar of de corruptie echt zal afnemen weten we natuurlijk niet. Verder zou het verdrag zorgen voor veiligheid en stabiliteit aan de buitengrenzen van de EU. Als het land welvarender wordt, zou het geweld moeten afnemen. Daarnaast zouden de mensenrechten verbeteren. Tenminste, dit is wel een van de doelstellingen. Onlangs heeft Oekraïne al een wet aangenomen die discriminatie op gebied van geaardheid moet bestrijden. Dit is ook een vereiste voor eventueel toekomstig visumvrij reizen of zelfs lidmaatschap van de EU.

Waarom zou je tegen stemmen?
Er zijn heel wat argumenten tegen het verdrag aan te voeren, sommige sterker dan anderen. Om te beginnen zal Nederland eerst veel geld in Oekraïne moeten investeren, voordat het gaat groeien en bloeien. Het zal ons dus eerst veel kosten voordat we kunnen gaan profiteren van de handel met Oekraïne, als het al zo uitpakt als we hopen. Vooral omdat Oekraïne zo corrupt is bestaat er een kans dat het geïnvesteerde geld niet op de goede plek terecht komt. Zoals ik al eerder zei gaat het verdrag dus niet om een lidmaatschap van de EU, maar sommige mensen denken dit wel en zijn daarom tegen het verdrag. Hoewel in dit verdrag niks over een lidmaatschap staat, brengt het Oekraïne wel een stapje dichterbij. In de nabije toekomst zal een lidmaatschap niet plaatsvinden, omdat Oekraïne niet aan de eisen voldoet en de EU momenteel geen nieuwe landen aanneemt. Toch kan door dit associatieverdrag een grote verbetering optreden en kan lidmaatschap niet uitgesloten worden. Sommige tegenstanders vinden dat je een land waar veel conflicten afspelen niet nauwer bij de EU moet betrekken. Rusland zal niet erg blij zijn met de intreding van dit verdrag en tegenstanders zijn daarom bang voor een vergrote kans op oorlog tussen het westen en Rusland.

 

Hoewel dit al behoorlijk wat standpunten lijken, is dit nog lang niet alles wat te zeggen valt over het verdrag. Ik heb geprobeerd de voor mij meest naar voren komende punten op een rijtje te zetten en tegen elkaar af te wegen. Wat ik ga stemmen blijft nog even onbesloten, maar ergens voel ik me een beetje voor de gek gehouden. Om te beginnen is het de vraag of de kiesdrempel van dertig procent wordt gehaald. Als dit niet het geval is, is het referendum ongeldig en zal Nederland dus akkoord gaan met het verdrag. Het is dus zo dat wanneer je vóór het verdrag bent, het gunstig kan zijn om niet te stemmen, omdat de kans aanwezig is dat de kiesdrempel niet wordt gehaald. Of de drempel nou wel of niet gehaald wordt, de stemming blijft een advies en kan compleet genegeerd worden door de politiek. Daarnaast zijn alle andere EU-landen al akkoord gegaan, en als de kiesdrempel wel wordt gehaald en er dan vervolgens een overwegend ‘tegen’ uitkomt, gaat de EU dit verdrag dan naast zich neerleggen voor die 41.543  vierkante kilometer die het toch maar niet wil?

Weet jij al wat je gaat stemmen? Of ga je toch maar niet stemmen? Laat je mening achter in de reacties!