Ik kan het me nog goed herinneren: bepakt met mijn rugzakje, met daarin mijn oranje broodtrommel die een broodje kaas en een appel bevatte, op naar school. Het was maandag, een nieuwe week ging van start. Samen met mijn buurmeisje annex vriendinnetje en onze ouders liepen we de lange stoep af, waarbij we natuurlijk de voegen niet mochten raken met onze voeten. Eenmaal op school aangekomen hing ik netjes mijn tas aan het voor mij bestemde haakje en ging ik de klas binnen. Nadat de juf iedereen had welkom geheten en de weekendbespreking hadden afgerond, was het tijd voor taal. Iedereen haalde vol goede moed zijn of haar schriftje van de plank onder de tafel en pakte een potlood. Het was tijd voor de letter S! Ik was natuurlijk opgewonden, want met deze letter begon mijn naam. Vol concentratie tekende ik de zwierige lijn op de regels. Na een paar keer oefenen ging het me best aardig af. De basis voor mijn naam was gelegd.

Zoals mijn naam een basis of startpunt heeft, zo is voor elk mens de basis gelegd in de combinatie van de ouderlijke genen. Vanuit dit ingewikkelde biologische mechanisme ontwikkelt eenieder zich tot wat hij of zij is: een identiteit is geboren.

 

In januari 1990 fietsten André van Nieuwenhuizen en Pieter Spuijbroek over de Weg van de Wetenschap naar de Uithof. Tijdens deze fietstocht bespraken zij het idee om een Psychologievereniging op te richten. Er bleek een hoop animo te zijn, en warempel, nog geen zes maanden later werd U.P.V. Alcmaeon opgericht. Zo zijn Pieter en André de ‘ouders’ van Alcmaeon, het fundament waarop de vereniging gebouwd is. Door de unieke combinatie van genen van pleegouders door de jaren heen is Alcmaeon wat het nu is: een stralend paarse faculteitsvereniging!

 

Op het moment van schrijven (maandag 9 november) is ook de basis voor het tweede blok gelegd. We hopen dat jullie blok 1 goed hebben kunnen afronden en dat we jullie na al die tentamenstress weer vaak op onze activiteiten zien verschijnen!

Sanne Böing – Voorzitter